Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 příspěvková organizace
MŠ ProstějovSmetanova ul.24
rozšířené vyhledávání

Jaro, léto, podzim, zima na Smetance je vždy prima...

beruska motyl motyl slunce motyl beruska motyl

Základní informace

Identifikační údaje

Účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen § 33 zákona  561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání a provádějícími předpisy.

 • podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku,podílení se na zdravém citovém, rozumovém, tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů
 • vytváření základních předpokladů pro pokračování vzdělávání
 • napomáhání vyrovnávání nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání

Školní vzdělávací program Mateřské školy Prostějov,Smetanova ul. 24 vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, nese název „Jaro, léto, podzim, zima, na Smetance je vždy prima“. Program vytvořila ředitelka školy Eva Pírková ve spolupráci s týmem  učitelek MŠ Smetanova ul.

Obecná charakteristika školy

 • Mateřská škola Prostějov, Smetanova ul. 24 je od 1. 1. 2000 příspěvkovou organizací, od 1. 1. 2003 k ní byla přiřazena školní jídelna s kapacitou 690 strávníků. 
 • Charakter budov odpovídá stavbě typu Welox, tzn. pavilónový typ s dvěma dvoupodlažními budovami a dvěma jednopodlažními budovami. Součástí areálu je kuchyně, kotelna a rozsáhlá školní zahrada. Škola je položena v okrajové části Prostějova, v klidné lokalitě. Ve škole pracuje 8 pedagogických, 4 správní a 8 zaměstnanců ve školní kuchyni.  Kuchyně zajišťuje stravu pro 8 MŠ, do 7 MŠ stravu rozváží.
 • Kapacita  MŠ je  naplněna. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd.
 • Složení ve třídách – heterogenní skupiny. Všechny učitelky mají předepsané vzdělání.
 • Poloha mateřské školy v okrajové části města, rozlehlá školní zahrada osázená vesměs jehličnany, estetické prostředí tříd, pestrá a zdravá strava, vlídný kolektiv zaměstnanců – to vše nabízí klidné, přátelské a přehledné prostředí, umožňující respektování individuálních možností a potřeb každého dítěte.
 • V blízkosti mateřské školy leží Základní škola Majakovského, kam odchází většina našich dětí zahajující povinnou školní docházku. Spolupráce s touto institucí funguje k naší spokojenosti a máme v úmyslu ji nadále rozvíjet tak, aby adaptační proces budoucích prvňáčků proběhl bezproblémově.
 • V letošním školním roce se MŠ zapojila do mezinárodního programu EKOŠKOLA.       Letos se bude se bude zabývat odpady.

Rámcový režim dne ve škole

 • 6.15 - 7.00 - scházení dětí ve třídě Sluníček, ranní filtr, volná hra
 • 7.00 - rozdělení dětí do čtyř tříd
 • 7.00 - 9.45 - volné hry, ranní kruh, ranní cvičení, přesnídávka, integrovaný blok, doplňující programy
 • 9.45 - 11.45 - pobyt venku (neuskuteční se při silném větru, inverzi, náledí, teplotě pod -10 stupňů C)
 • 11.45 - 11.55 - příprava oběda
 • 11.55 - 12.25 - oběd
 • 12.25 - 14.15 - hygiena, odpočinek, náhradní nespavé aktivity
 • 14.15 - 14.45 - hygiena, svačina
 • 14.45 - 17.00 - odpolední zájmové činnosti (většinou spontánní) převážně na školní zahradě, při nepřízni počasí ve třídě

Do rámcového režimu jsou aktuálně zařazovány plánované akce školy, návštěvy divadel, výstav atp.

Školní vzdělávací program

Obecným záměrem Školního vzdělávacího programu  Mateřské školy  Prostějov ,Smetanova ul.24, který je nazvaný „Jaro, léto, podzim, zima, na Smetance je vždy prima “, je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické,sociální  a vést je tak ,aby na konci předškolního období bylo jedinečnou osobností. Společně s rodinou,jejíž roli chápeme jako primární, usilovat o osobní samostatnost dětí, schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí, s pozitivním a nekonfliktním vztahem ke světu i k sobě samému. Osobnost, která přijala kladné mravní zásady, osvojila si základní hodnoty na nichž je naše společnost založena a která se bude schopna vyrovnávat s nároky 21.století.

O škole

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Jídelníček

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Slunce v červnu sedláka nerozpálí, ale dlouhých dešťů jistě si nechválí.

kocka kocka motyl beruska